Posts Tagged ‘cymraeg’

calon lân

calon lân

30 November 2010

calon lân Nid wy’n gofyn bywyd moethus, aur y byd na’i berlai mân. Gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lân. Calon Lân yn llawn daioni, tecach yw na’r lili dlos! Dim ond calon lân all ganu; canu’r dydd a chanu’r nos. Geiriau gan Daniel James (1848-1920), Alaw gan John Hughes (1872-1914). Addasiad yma: […]

2010 | sleep, songs | Tags: , , , Comments (0)